• INSTYTUT MEDYCYNY INNOWACYJNEJ
    Instytut został‚ utworzony celem rozwijania medycznych programów terapii koordynowanej bazują…cych na aktualnych algorytmach i wiedzy medycznej oraz zwiększenia dostępnoś›ci do innowacyjnego leczenia.
  • CENTRUM MEDYCZNE IMICARE
    Centrum powstał‚o z myś›lą… o osobach dbają…cych o zdrowie i doceniają…cych jego wartoś›ć‡. Stwarzamy unikalne możliwoś›ci wykonania niezbę™dnych badań„ oraz przeprowadzenia skutecznych programów leczniczo-rehabilitacyjnych w sposób nowoczesny, szybki, kompleksowy i komfortowy.
  • SMART MEDICINE INCUBATOR
    Pomagamy w rozwoju, testowaniu i pozyskiwaniu finansowania innowacyjnych urządzeń, aplikacji i pozostałych rozwiązań„ wspomagających nowoczesną medycynę.

CENTRUM MEDYCZNE IMICARE

Centrum Medyczne IMIcare powstał‚o z myślą o… osobach dbają…cych o zdrowie i doceniających jego wartość‡. Stwarzamy unikalne możliwości wykonania niezbę™dnych badań„ oraz przeprowadzenia skutecznych programów leczniczo-rehabilitacyjnych w sposób nowoczesny, szybki, kompleksowy i komfortowy. Jesteśmy pierwszym w Polsce innowacyjnym centrum medycznym, którego celem jest specjalistyczne leczenie oraz wzmacnianie stanu zdrowia od dzieciń„stwa do zdrowej staroś›ci i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym przy pomocy spersonalizowanych terapii funkcjonalnych i mobilnych metod pomiaru stanu zdrowia i aktywnoś›ci.

NASZE PROJEKTY

IMI to nie tylko centrum medyczne i portale. To także szerzej pojęte wspólne tworzenie rozwiązań innowacyjnej medycyny dla każdego.

Bezpieczny Pacjent

Naszym celem jest upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz urządzeń mobilnych i aplikacji, które poprawiają zaufanie pacjentów oraz bezpieczeństwo leczenia i opieki.

Budujemy medyczne programy koordynacji leczenia oraz wsparcia opieki stosownie do potrzeb naszych pacjentów. Dostarczamy rozwiązań i technologi, które poprawiają bezpieczeństwo terapii.

Klaster Medycyny Translacyjnej

Dla prowadzenia naszych projektów Instytut tworzy międzynarodowe grupy tematyczne celem budowania i transferu wiedzy oraz upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i technologii. Przybliżamy pacjentom korzyści z odkryć naukowych dokonywanych w laboratoriach i centrach naukowych.

Klaster organizuje cykliczne konferencje "Obrazowanie, biomarkery i IT" w medycynie translacyjnej i badaniach klinicznych oraz zebrania ekspertów.

Innowacyjny Szpital Przyszłości

Chcemy aby nasi pacjenci byli leczeni w bezpiecznych szpitalach. Wybieramy do współpracy najlepszych specjalistów i ośrodki w Polsce i za granicą. Opieramy się na oficjalnych rankingach i ocenach działalności szpitali oraz własnych badaniach, na podstawie których dokonujemy rekomendacji.

Zbieramy opinie pacjentów oraz informacje uzyskane od Polskiej Koalicji na Rzecz Bezpieczeństwa w Medycynie oraz organizacji pozarządowych.

Aktualności

KONFERENCJE

Mózg i zdrowe starzenie Spotkanie ekspertów Krakow - Maastricht Wtorek, 24 czerwca 2014, Kraków.
Planujemy uruchomić serie warsztatów i konferencji poświęconych nowoczesnym, personalnym urządzeniom medycznym oraz innowacji w medycynie. Więcej informacji już niedługo na naszej stronie i Facebooku!

nasi partnerzy

Nasze działania wspierają wspaniali partnerzy, bez których wiele z projektów nie byłoby możliwych.

DuoLife

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli jesteś zainteresowany/a współpracą lub naszymi usługami, napisz do nas wysyłając e-maila na adres info@imi4you.eu lub skorzystaj z poniższego formularza.

ul. Walerego Sławka 3A
30-653 Kraków
tel. +48 12 254 61 20